Integritetspolicy (GDPR)


Vi sparar din personliga information för att kunna ge dig de snabbaste leveranserna och den bästa supporten. Vi vill kunna ge dig den bästa kundservicen. Här vill vi förtydliga hur vi hanterar din personliga information och även vilka rättigheter du har angående dina personuppgifter. *Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

I denna Integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, spara, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för WennerboGruppen AB:s  webbshop (shesoul.se), mailutskick, bokföring och kundsupport.


1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur WennerboGruppen AB  hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • Är kund hos oss i vår webbutik SheSoul.se

 • Är elev eller modell hos oss under och efter utbildning

 • Får nyhetsmail av oss

 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.


2. Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik.

2.1 Personuppgiftsansvarig

WennerboGruppen AB, Dysättersgatan 22, 591 50 Motala är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta för att tillhandahålla de produkter och tjänster som erbjuds genom en kontakt, samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.


3. Vilka Personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevant support, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du registrerar ett konto i webbutiken.

När du registrerat ett konto i webbutiken, eller handlar i webbutiken hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter

 • Telefonnummer och mailadress

 • Dina beställningar och hur de har betalats

 • Registrering av diplom/certifikat

 • För företagskunder - ditt personnummer, eller ditt organisationsnummer

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund och som återkommande kund

 • Identifiera dig som privatkund eller proffskund

 • Ta betalt för dina inköp

 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor

 • Meddela dig via SMS eller mail (transportören) om din leverans

 • Marknadsföra våra tjänster och produkter via mailutskick

 • Personlig support via mail eller telefon 

 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med fakturabetalning. Vi kontaktar UC innan varje första fakturaköp.

I webbutiken är ditt användarnamn och lösenord unikt. Förvara det på ett säkert sätt. Vi ser inte dina uppgifter men vi kan ändra dem och uppdatera om du har förlorat ditt användarnamn eller lösenord.

I webbshopen kan du se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

3.2 När du anmäler ditt intresse för en utbildning hos SheSoul.se (WennerboGruppen AB)

När du anmäler ditt intresse, eller gör en förfrågan om utbildningar, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter samt personnummer

 • Telefonnummer och mailadress.

 • De utbildningar du är intresserad av.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och upplysa dig om en kurstart

 • Hantera anmälningsavgifter och kursavgifter

 • Maila eller skicka SMS om startdatum och diplomeringstider

Under utbildningstiden kan bilder tas, och även rörliga bilder, för att visas på sociala medier eller WennerboGruppen AB:s  hemsida, www.shesoul.se. Dessa lagras.

3.3 När du anmäler ditt intresse för att vara modell hos någon av WennerboGruppen AB:s utbildningar

När du anmäler ditt intresse för att vara modell under våra utbildningar eller event, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter

 • Att du är över 18 år

 • Telefonnummer och mailadress.

 • Information om dina naglar och övrig relevant information för att vara modell.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

- • Hantera och upplysa dig om en kurstart där vi söker modeller

 • Maila eller skicka SMS om tider för modeller

Vid modelltillfället kan bilder tas, och även rörliga bilder, för att visas på sociala medier eller WebberboGruppen AB:s hemsida, www.shesoul.se. Dessa lagras.

3.4 När du anmäler ditt intresse för att med i någon tävling, event eller kampanj arrangerad av WennerboGruppen AB

När du anmäler ditt intresse för att delta i någon av våra tävlingar, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter samt personnummer eller organisationsnummer

 • Telefonnummer och mailadress.

 Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, etc

Efter varje tävling eller event kan bilder tas, och även rörliga bilder, för att visas på sociala medier eller WennerboGruppen AB:s hemsida, www.shesoul.se. Dessa lagras.

3.5 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med WennerboGruppen AB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

Namn och kontaktuppgifter

Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera frågor om produkter eller tekniker.

Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida och sociala medier

3.6 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.


4. Rättslig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter för att underlätta kommunikation och information mellan dig och oss, både per telefon och via mailutskick. Vi hanterar dem även för att kunna bekräfta din identitet och göra en adekvat kreditbedömning. Vi hanterar dem även för att följa lagstiftning och rättsliga förpliktelser som t.ex bokföringslagen.


5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vanligtvis sparar vi dina uppgifter upp till 10 år efter senaste kontakten i enlighet med bokföringslagen bland annat som underlag för eventuella reklamationer, garantier och återkommande köp.

Utbildningsintresse och modeller för utbildningar sparar vi i upp till 24 månader efter att senaste kontakt har tagits.


6. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

WennerboGruppen AB lämnar endast ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

WennerboGruppen AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, samarbetspartners, såsom leverantörer av IT-infrastruktur och fraktbolag.


7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och WennerboGruppen AB vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet.


8. Dina rättigheter

Du har rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen att få insyn i dina personuppgifter. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet nedan.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas en gång per år

 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade

 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas. Detta gäller ej kreditbedömningar som en följd av begäran om fakturaköp

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Du hittar mer information om dina rättigheter här

9. Hur du motsätter dig elektronisk marknadsföring

WennerboGruppen AB kommer att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så tar vi bort dig från maillistan samt gör en anteckning om att vi inte skall kontakta dig per telefon.


10. Kontaktuppgifter

WennerboGruppen AB (org. nr. 559229-0141) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

WennerboGruppen AB
Dysättersgatan 22
591 50 Motala

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2021-01-25